❖ Giới thiệu

Như tên gọi, là layout cơ bản và đơn giản nhất khi thiết lập RubySlider. Thiết lập hiệu ứng cssOne để slider có hiệu ứng ấn tượng hơn.
Mặc định thì navigation (button next/prev) được tắt đi, chỉ có pagination được hiển thị với các hình thumbnail nhỏ bên dưới.

  • Hiệu ứng mặc định của plugin RubySlider là 'Line'.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
  "fx": "cssOne",
  "speed": 800,
  "width": 1140
}