❖ Giới thiệu

Layout cổ điển số 1 được thiết lập với hiệu ứng Line đơn giản.
Slider được hiển thị với navigation (button next/prev) và pagination kiểu bullet, đặc biệt kết hợp với shadow ở dưới slider để thể hiện các slider có phong cách cổ điển 1 thời.

  • Hiệu ứng mặc định của plugin RubySlider là Line.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
  "fx": "line",
  "speed": 600,
  "width": 1140,
  "margin": 5,
  "pag": {
    "type": "bullet"
  },
  "isNav": true
}