❖ Giới thiệu

Layout cổ điển số 1 được thiết lập với hiệu ứng Line đơn giản.
Slider được hiển thị với navigation (button next/prev) và pagination kiểu bullet, đặc biệt kết hợp với shadow ở dưới slider để thể hiện các slider có phong cách cổ điển 1 thời.

 • Hiệu ứng mặc định của plugin RubySlider là Line.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
 "fx": "rectRun",
 "speed": 800,
 "width": 1140,
 "height": 550,
 "pag": {
  "direction": "ver",
  "position": "begin"
 }
}